Blommor MOOD Stockholm

Det miljömedvetna kontoret - några miljötips

På kontoret finns mycket att göra för att värna miljön och sänka energikostnader. Här är några miljötips på hur ni kan göra er kontorsmiljö mer miljöanpassad.

Belysning

Skaffa energismart belysning. Byt till lågenergilampor – de drar bara ungefär en femtedel så mycket som en glödlampa, enligt Energimyndigheten. Byt ut konventionella lysrör mot energismarta lysrör.

Släck lamporna när du lämnar kontoret. Svårt att komma ihåg? Lösningen kan vara till exempel ljussensorer, rörelsevakter och timer.

Datorer och andra apparater

Stäng av alla apparater när de inte används. Apparater i standby-läge drar också ström. Glöm inte att dra ur mobilladdaren. Ett miljötips är att använda grenuttag med av/på-knapp som underlättar att stänga av allt med en enda knapptryckning.

Kopiering

Aktivera energisparläge på kopiatorer och skrivare och ställ in dubbelsidig utskrift för att spara papper.

Värme och ventilation

Kontrollera att ventilationen inte går för fullt i rum som inte används, t ex konferensrum. Säkerställ att kylmaskiner är rätt dimensionerade och underhållna, vilket också ger en bättre kontorsmiljö.

Fler miljötips

  • Välj miljömärkta produkter.
  • Håll möten via webb, telefon eller video med kollegor i andra städer eller länder.
  • Källsortera sopor så mycket ni kan.
  • Res på det miljövänligaste sättet.
  • Använd kaffekoppar som kan återanvändas.
  • Utse en miljöansvarig som ser till att miljöarbetet blir gjort och som håller sig uppdaterad.