Möt två av våra vardagshjältar  

På AMF Fastigheter tror vi på närhet och samarbete. Därför har vi egen intern fastighetsdrift. Varje fastighet har ett eget team med fastighetschef, teknisk förvaltare och fastighetstekniker.  

- Vi finns på plats, är närvarande och delar våra kunders vardag. Inträffar något akut finns vi där och kan agera direkt. Det är en trygghet för oss och för våra hyresgäster, intygar Jonas Lyth och Tommy Berglund, fastighetstekniker vid Marievik.

Stora fördelar med fastighetsdrift i egen regi

Jonas och Tommy möter dagligen sina kontaktpersoner på plats i lokalerna.
- Både vi och hyresgästerna uppskattar de här dagliga spontanmötena, poängterar Jonas. Att röra sig i lokalerna gör att vi kan hålla en bra dialog och alltid finnas på plats om det är frågor eller något som behöver åtgärdas. Vi började båda två i januari 2011 när AMF Fastigheter tog hem driften från externa förvaltare. Det fanns en stor mängd ärenden att ta tag i, så ett tag jobbade vi i ett extremt tempo.

Många hyresgäster hade gjort felanmälan sedan länge, men inget fanns arkiverat. Ett nytt felanmälanssystem rådde bot på det. Idag går teknikerteamet under benämningen vardagshjältar bland hyresgästerna. 
- Vi har kommit ikapp och fått en bra struktur.

Passerkort vanligaste uppdraget

Vanligaste uppdraget är rätt enkelt. Det gäller passerkort för tillträde till fastigheten. Det är stora företag här med nyanställda, konsulter på tillfälliga uppdrag och folk som slutar och ska avregistreras. Som regel går det snabbt när ärendet har anmälts till kundtjänst för felanmälan.

Snabbt på plats vid oväntade händelser

Sedan finns det överraskningar som kan vara akuta och betydligt större. Som när ett avloppsrör sprang läck i garaget.
- Eftersom läckaget uppstod bakom en vägg tog det en stund innan det märktes och vi hann komma dit. Vi var i området så när det upptäcktes gick det snabbt och vi kunde sanera allt samma dag. Vårt jobb består i att lokalisera skadan och åtgärda snabbt och smidigt.

 - Att ha ett team per fastighet gör att vi har snabba beslutsvägar. Vi kan återkoppla direkt och följa vad som händer. Våra hyresgäster uppskattar närheten och tryggheten. Vi finns nära och åtgärdar, utan att synas så mycket, säger Tommy.

 - Vi har en policy att påbörja alla jobb inom 24 timmar och det fixar vi till 99,7 procent, intygar Tommy och Jonas. Viktigt är att alla ärenden först anmäls till kundtjänst.

Starkt miljöfokus

Miljö står alltid på agendan, berättar Jonas som är utbildad fastighetstekniker med miljöprofil. I vårt dagliga arbete innebär det att vi miljöinventerar. Vi kollar upp oljor och kemikalier, ser till att hantering av asbest, farliga ämnen och metaller hanteras och återvinns rätt. Vi ser exempelvis till att fläktarna bara går under kontorstid. Driftstider ändras vid långhelger, allt för att inte förbruka energi i onödan.