AMF Fastigheter till Mood-kvarteret

AMF Fastigheter har flyttat till nytt kontor på Regeringsgatan 59. Den nya arbetsplatsen är en förlängning av vår vision om framtidens stad och blir en självklar mötesplats och medelpunkt för anställda och besökare.

 Det nya kontorets design och inredning är inspirerad av olika stadsrum, allt ifrån Stockholms gator och Gotlands kust, till L’Eixample i Barcelona och Mission District i San Fransisco. Genom att leva som man lär ska AMF Fastigheters nya kontor vara en plats där människor trivs och vill vara.

 Globalisering och digitalisering har i grunden transformerat vårt förhållande till tid och rum. Att arbete idag kan utföras på många olika platser, likaväl på kontoret som i hemmet, på ett café eller i en hotellobby, har varit vägledande i utformningen av AMF Fastigheters nya kontor.

Internationella studier

 – När vi fick möjlighet att skapa en helt ny arbetsplats tog vi avstamp i insikter om människors behov och framtidens arbetssätt. Med idén om att staden flyttar in har vi skapat en arbetsmiljö som likt arbetsdagen går i olika tempon. Det ska vara mer än bara fyra väggar, det ska vara en plats där man trivs, kan samspela med andra men också kunna fokusera enskilt, säger Karolin Forsling, chef för affärsområde city och stadsutveckling på AMF Fastigheter.

 Ett flertal internationella studier liksom interna behovsanalyser bland AMF Fastigheters medarbetare ligger till grund för utformningen av det nya kontoret, som omfattar 1 700 kvm i två plan. Här finns zoner för olika sinnesstämningar och tempon, där man både kan arbeta individuellt och tillsammans med andra.