Urban Escape Stockholm

Mitt i Stockholms city finns fem hus, fyra gator och två torg. Här skapar vi på AMF Fastigheter ett nytt stadsrum, kallat Urban Escape. Stadsrummet utgörs av ett helt kvarter avsett för innovation, kunskap och kreativitet. Med Urban Escape vill vi skapa en frizon mitt i city, där människor kan fokusera, prestera och leverera.

Idén till Urban Escape föddes när stora hyresgäster flyttade ut från city. Då uppstod ett läge då det var dags att börja tänka nytt. Istället för att se till varje enskild fastighet blev utgångspunkten att ta ett större grepp. Omfattningen blev därför en hel plats, där innovation stimuleras och talanger tas tillvara.

I Urban Escape ryms Gallerian, Stockholms innovationshus Epicenter, kontor, restauranger, barer, hotell, torg och tak.
Målbilden är att forma en plats där företagare, kreatörer och stockholmare vill samarbeta och umgås. Här bejakas den urbana livsstilen, som även innefattar lugna platser för fokus och eftertanke.

Bakom konceptet ligger många välgrundade insikter. Undersökningar visar att framtidens talanger, de som alla företag vill rekrytera, ser jobbet som en förlängning av den personliga identiteten. Detta har resulterat i begreppet ”Den tredje platsen”, som är den gränslösa miljön mellan våra hem och den klassiska arbetsplatsen. Den tredje platsen består av gator, torg, parker, restauranger, caféer, lounger och foajéer där människor möts, inspireras och kopplar av.

Vi på AMF Fastigheter vill vitalisera Stockholm city och skapa stadsrum där människor vill vara. Urban Escape är vårt bästa bevis på det.

Urban Escapes hemsida. 

Fakta Urban Escape

• Fem fastigheter, två torg och fyra gator.

• En kombination av kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser
  och servicetjänster.

•  Under projektperioden 2014-2019 kommer de fem fastigheterna i kvarteret att
   byggas om och till i etapper.

• Utökad area från befintliga 95 000 m² till cirka 130 000 m².

• Cirka 63 000 m² för moderna och flexibla kontor, 29 000 m² för hotell och konferens,
  39 000 m² handel och restaurang, 1 100 m² bostäder.

• Utveckling av Brunkebergstorg tillsammans med Stockholms Stad och Stena
  Fastigheter (Hotell Sergel Plaza). Utveckling av Regeringsgatan tillsammans
  med andra fastighetsbolag.

• Utveckling av Regeringsgatan tillsammans med fastighetsbolagen Vasakronan,
  Pembroke och Hufvudstaden.