Gröna hyresavtal

Gröna hyresavtal är en överenskommelse mellan oss på AMF Fastigheter och dig som hyresgäst. Tillsammans förbinder vi oss att genomföra konkreta aktiviteter för att minska lokalens påverkan på miljön. Med Gröna hyresavtal kan vi tillsammans göra skillnad för miljön.

I det gröna hyresavtalet, som är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet, beskrivs konkret hyresvärdens respektive hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Det kan handla om att minska lokalens energianvändning, öka mängden återvunnet avfall, materialval och transporter. Ett antal minimikrav finns som kan kompletteras med ytterligare åtaganden om så önskas.

Vi erbjuder alla kontorshyresgäster gröna hyresavtal. För att underlätta miljöarbetet hos hyresgästerna erbjuder vi också ett visualiseringsverktyg, en webbaserad hyresgästportal, som visualiserar lokalernas energi- och miljöbelastning på ett pedagogiskt sätt. På så vis kan hyresgäster med gröna hyresavtal enkelt följa upp sin egen energianvändning och miljöpåverkan och se hur mycket koldioxid som släpps ut till följd av den egna verksamheten. Vi är övertygade om att transparens och medinflytande ökar möjligheterna att nå konkreta resultat i hållbarhetsarbetet.

Det gröna hyresavtalet bygger på en standardmall som Fastighetsägarna har tagit fram och är i första hand utvecklat för kontorslokaler.

Läs mer om hur Fastighetsägarna ser på grönt hyresavtal

Vill du också bli hyresgäst hos AMF Fastigheter? Se här vilka lediga kontor och butiker vi kan erbjuda eller kontakta någon av våra uthyrare.