Miljöklassning för miljöns skull

Miljöklassning av fastigheter bidrar till en hållbar bygg- och fastighetssektor. En stor del av våra fastigheter är certifierade, 67 procent av totalarean vid utgången av 2015.

AMF Fastigheter fokuserar på det svenska klassningssystemet Miljöbyggnad,
där energianvändning, materialval och inomhusmiljö för fastigheten är viktiga delar. Miljöklassningen är ett bra styrmedel även vid ombyggnader.

Certifieringen ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. En byggnad kan uppnå betyget brons, silver eller guld.

I de fall AMF Fastigheter avser att certifiera enligt ett internationellt klassningssystem ska LEED i första hand användas. Alla kontorsfastigheter inom projektet Urban Escape Stockholm kommer att certifieras med LEED.

För 2016 är avsikten att utreda ett lämpligt certifieringssystem för ännu ej klassade fastigheter i beståndet, merparten handelsfastigheter.

Alla våra fastigheter miljöinventeras för att kunna certifieras.

Mer om LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är världens mest spridda system för miljöcertifiering av byggnader. Bedömning görs inom områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden. 

LEED är från början utvecklat av U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 2000. I Sverige administreras systemet av Sweden Green Building Council.