Brunkebergstorg 4-10

Trollhättan 33 - del av Urban Escape Stockholm

City / Urban Escape, Stockholm

 • Kontorsfastighet
 • Trollhättan 33
 • Byggnadsår 2017
 • Kontorsfastighet
 • Trollhättan 33
 • Invigdes 2017
 • Uthyrningsbar yta: 31 454 kvm
 • Butik: 5 207 kvm
 • Övrigt: 26 247 kvm
 • Totalt: 31 454 kvm exkl. garage
 • Besöksadress: Brunkebergstorg 4-10

Om Urban Escape Stockholm

Mitt i Stockholms city finns fem hus, fyra gator och två torg. Här skapar AMF Fastigheter ett nytt stadsrum - Urban Escape Stockholm. Den här fastigheten, Trollhättan 33 på Brunkebergstorg är del av det nya, idédrivna konceptet. Med Urban Escape skapar vi en stark helhet med kontor, hotell, restauranger och service utvecklat utifrån innovation, kunskap och kreativitet. Stockholms bästa läge - mitt i city och granne med Gallerian.

Allmänt om fastigheten

I fastigheten kommer två nya hotell att etableras. På taket planeras en sky-bar eller restaurang. De nya hotellen bidrar till att göra Brunkebergstorg till en levande och inspirerande mötesplats. Huset byggs om och på med tre våningar.

I de nedre våningarna ligger Gallerians handelsytor. Gallerians handelsplats kommer att hålla öppet under hela projekttiden.

Under projekttiden  2014-2018  kommer de fem fastigheterna i kvarteret att byggas om och till i etapper. 

Brunkebergstorg 4-10

Fastigheten byggs om och på med tre våningar

Hotell och handel i tre plan

Total area: 32 000 kvm, varav ny: 6 000 kvm

Byggstart: oktober 2015

Inflyttning hotell: mars 2017