Organisation

AMF Fastigheter är ett dotterbolag till pensionsbolaget AMF med uppdraget att bidra till en stabil avkastning till AMFs sparare. Vår organisation är uppdelad i två affärsområden, Stockholm City respektive Stadsdelar Stor-Stockholm, med tillhörande affärsstöd.