Våra handelsplatser

Att driva en handelsplats i Stockholm handlar om så mycket mer än de egna ytorna. Det gäller att vara en del av en större helhet men ändå våga sticka ut. Vår ambition är att skapa handelsplatser som är större än våra egna kvadratmeter. Vi vill skapa platser där människor vill vara. För att det ska vara möjligt krävs samarbete och medskapande, samt att vara lyhörd för det som händer runt omkring oss. 

De flesta av våra fastigheter ligger centralt i Stockholms city. Drivkraften är att skapa ett starkt city som står sig i konkurrensen från andra städer och lägen utanför city. Med våra olika gallerior, andra handelsplatser och kontor vill vi bidra till att göra Stockholm mer internationellt attraktiv och konkurrenskraftig.

 


Våra gallerior