Interiör från Gallerian

Gallerian Stockholm

City, Stockholm

Besöksadress: Hamngatan 37
Invigdes: 1976
Area butiksyta: 29 316 kvm
Antal butiker/restauranger: 80
Antal besökare: ca 18 miljoner
Kundparkering: ca 1 000

Om handelsplatsen

Gallerian ligger mitt i Stockholm city, mellan Sergels torg och Kungsträdgården. Gallerian invigdes 1976 och är på många sätt galleriornas galleria bland Stockholms alla handelsplatser. Inte bara för att den med sina cirka 50 000 besökare per dag är en av Sveriges mest besökta platser, utan också för att det var efter Gallerian som begreppet ”galleria” kom att bli ett uttryck för inglasade köpcentrum.

Gallerians tyngdpunkt ligger på butiker inom mode och skönhet i kombination med restauranger, caféer och mötesplatser. Här finns många av de stora kedjorna representerade med internationella och svenska butikskoncept i flagshipformat, men även mindre specialbutiker. Gallerian utmärker sig också, jämfört med andra köpcentrum i Stockholm, genom sin satsning på servicetjänster som sparar tid, ger fler valmöjligheter och bättre komfort.

Gallerian var också den första anläggningen i Sverige som jobbade med evenemang och aktiviteter i marknadsföringssyfte och drev tidigt också frågan om längre öppettider. Redan från start var Gallerian en kommersiell framgång.

Omgivning

Gallerian ligger mitt i city, mellan Sergels torg och Kungsträdgården. Här är det nära till allt, butiker, restauranger, caféer, barer och inte minst Stockholms största kulturscener. Området kring Gallerian präglas av hög puls och folkliv.

Kommunikationer 

Med bara ett par minuters promenadavstånd till T-centralen och Cityterminalen är kommunikationsmöjligheterna i stort sett så bra de kan bli. Här finns samtliga tunnelbanelinjer, pendeltåg, fjärrtåg, Arlanda Express, flygbussar samt ett stort antal stadsbusslinjer.

Historik

Gallerian ligger på historisk mark där slaget vid Brunkeberg avgjordes 1471. Visserligen är rullstensåsen där slaget skedde borta, men platsens betydelse för Sveriges födelse som nation kommer aldrig att försvinna. Gallerians födelse innehåller en betydligt mer fredlig dramatik.

När rivningarna i Stockholms city satte igång i början på 1950-talet fanns det 45 olika tomter med lika många hus inom det område som idag rymmer kvarteret med Gallerian. Redan 1929 föreslog stockholmsarkitekten Tage William-Olsson att det skulle byggas en övertäckt butiksgata efter italiensk förebild i samma läge som dagens Gallerian, det vill säga i gamla Norra Smedjegatans sträckning.1968 presenterade arkitekten Sune Malmquist en skiss på det som i mitten av 1970-talet kom att bli Gallerian.

Gallerian nyinvigdes efter en omfattande renovering 2004. Under 2010-2011 genomgick Gallerians södra del och undre våning en ombyggnad som etappvis stod klar under 2011.

Miljö

Energi, byggvaror och installationer i fastigheter har stor påverkan på miljön. Därför har vi på AMF Fastigheter, ett av Sveriges största fastighetsbolag, ett självklart ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter. Det gör vi genom att arbeta för effektivare energianvändning, kloka materialval, förbättrad inomhusmiljö och miljöanpassad avfallshantering. Våra elinköp är alltid märkta Bra Miljöval och vi väljer klimatneutral fjärrvärme och fjärrkyla.

Fastighetsservice

AMF Fastigheter har egen driftpersonal och varje fastighet har sitt eget team. Våra fastighetstekniker finns regelbundet på plats och som hyresgäst kan du snabbt och enkelt komma i kontakt med ditt fastighetsteam. Läs mer om vad som gäller för denna fastighet på hyresgästsidan.