Under almedalsveckan är vi på plats den 4-6 juli och deltar gärna i samtal och möten om aktuella samhällsfrågor, exempelvis:

  • Hur utvecklar vi framtidens Stockholm?
  • Hur tar vi långsiktigt ansvar när vi bygger, utvecklar och förvaltar?
  • Hur driver vi hållbara beteenden i och utanför våra fastigheter​?
  • Hur formar vi nyskapande kontor med fokus på lärande, kreativitet och samarbete?
  • Hur utvecklar vi våra handelsplatser för att möta och utmana storstadens krav på ständig förändring?

Läs mer i det officiella programmet: Program - Almedalsveckan

Träffa oss:

Välkommen att kontakta oss om du vill att vi medverkar i ditt samtal eller önskar träffa oss för att diskutera viktiga frågor om stadsutveckling och hur vi kan skapa platser där människor vill vara.

Marie Barkman
Finanschef och Vice VD
marie.barkman@amffastigheter.se
072-531 47 14

Magnus Behrenfeldt
Stadsutvecklingschef
magnus.behrenfeldt@amffastigheter.se
070-287 18 19

Thomas Erséus
VD
thomas.erseus@amffastigheter.se
070-600 53 05

Johan Lindskog
Projektutvecklingschef
johan.lindskog@amffastigheter.se
076-113 21 70

Helena Molinero
HR-chef
helena.molinero@amffastigheter.se
070-553 28 33

Fredrik Ronvall
Fastighetsinvesteringschef
fredrik.ronvall@amffastigheter.se
073-037 37 39

Anna Thelander
Marknad- och Kommunikationschef
anna.thelander@amffastigheter.se
070-297 06 06