Våra klimatmål är tydliga och skarpa. Till år 2030 ska de direkta utsläppen av koldioxid minska med 100 procent, och under samma period ska de indirekta utsläppen minska med 67 procent per kvadratmeter.

För att nå dessa högt ställda mål behöver vi tänka nytt och hitta smarta lösningar - tillsammans med våra hyresgäster och andra samarbetspartners. En mängd olika spännande initiativ för ökad hållbarhet har redan tagits och nya initiativ tillkommer ständigt. Läs mer om hur vi arbetar inom olika områden nedan/till höger.