Vi utforskar kontinuerligt nya sätt att tänka kring vår affär och på nedan följer exempel på hur vi har utvecklat nya möjligheter.