P.U.S.H, som är en förkortning för Performance Sk8 Urban Skate House, skapades utifrån insikten om att den fysiska butiken går mer mot att erbjuda upplevelser som säljer varumärket, snarare än att vara en renodlad försäljningskanal. Här kan besökarna åka skateboard, uppleva konst och musik, lyssna på föreläsningar samt träffa varumärken.

Gallerian har under senaste tiden genomgått en helhetsomvandling från traditionell handelsplats till en social mötesplats. En förutsättning för den förflyttningen har varit att utöver shopping även möjliggöra och erbjuda olika typer av upplevelser.

– Målet med helhetsomvandlingen har varit att göra Gallerian till Stockholms mest dynamiska och kontrastrika handelsplats. Det gör vi genom att erbjuda ett brett utbud av shopping och upplevelser. P.U.S.H är ett exempel på det. Deras unika blandning av mötesplats, shopping, kultur och skateboard bidrar till lärande, inspiration, gemenskap och umgänge. Just de värden som skapar nyfikenhet och intresse för en handelsplats som vill framåt och vara tillgänglig för fler, säger Gallerians centrumchef Cecilia Åkesson.

P.U.S.H har skapats av nätverket bakom det svenska innovationsbolaget Performance Sk8 och syftar till att stärka barn och ungdomars självkänsla genom att erbjuda en trygg, social plats där de kan mötas kring ett gemensamt intresse. Alex Lindgren är en av initiativtagarna till projektet.

– Jag har själv åkt skateboard i hela mitt liv, inte minst här i Gallerian under 1970-talet. Det är en upplevelse som har gett mig så otroligt mycket både som proffsåkare och person. Skateboarding har blivit en del av min livsstil. Att jag nu kan bidra till att ge en ny generation barn och ungdomar en skateboardupplevelse i Gallerian känns fantastiskt kul, säger Alex Lindgren, projektledare för P.U.S.H.