Under knappt två år fungerade The Lobby på Regeringsgatan i Stockholm som en testplattform för framtidens handel. Under den tiden har vi skaffat oss en rad lärdomar och insikter som gör oss bättre rustade i utvecklingen av våra andra handelsplatser. Den hållbara inrednings- och modeaktören #InspoSTHLM i MOOD Stockholm blev i september 2019 det första exemplet på ett innovativt handelskoncept som startades och utvecklades i The Lobby och som sedermera tog klivet in i en handelsplats.

#InspoSTHLM är ett nytt butikskoncept för hållbart mode och design som på kort tid har utvecklats från en oprövad idé till en etablerad verksamhet. Konceptet lanserades i The Lobby i januari 2019 för att utforska handelns cirkulära möjligheter och i september 2019 flyttade #InspoSTHLM in i MOOD Stockholm. #InspoSTHLM arbetar med flera olika organisationer för att lyfta in deras insamlade produkter i en kurerad butiksmiljö. Det leder både till ökad försäljning för hjälporganisationerna och till att fler får upp ögonen för hållbar konsumtion inom den cirkulära ekonomin. Bakom #InspoSTHLM står Annette Lind-Adamsson och Anna Takahashi.

– Vi vill lyfta second hand, cirkulärt och “slow fashion”, men vi konkurrerar inte med “fast fashion”. Vi kompletterar genom att synliggöra helheten och mixen av hållbart nyproducerade kläder tillsammans med second hand. Vår verksamhet ger kunden ett nytt erbjudande helt enkelt, säger Anette Lind-Adamsson.

The Lobby tar nästa steg

I januari 2020 flyttade The Lobby ut ur sina befintliga lokaler på Regeringsgatan. Testplattformen kommer att vidareutvecklas under 2020.

Annelie Gullström, affärsutvecklingschef, berättar om vad The Lobby har betytt för AMF Fastigheter:

– Styrkan i The Lobby är just föränderligheten som konceptet inhyser och tiden är nu mogen för att låta The Lobby ta nästa steg. Det gör vi dels för att kunna möta våra kunders behov av ökad flexibilitet ute på handelsplatserna, dels för att låta lärdomarna anta fysisk form utanför en testlabbsmiljö. Vi vill ta vara på lärdomarna för att kunna vara än mer innovativa i utvecklingen av våra handelsplatser, säger Annelie Gullström.