AMF Fastigheter använder sedan 2019 Agenda 2030 som plattform för att styra och skapa nya möjligheter i vårt hållbarhetsarbete. Följande målområden är de som vi aktivt arbetar med och som vårt hållbarhetsarbete främst bidrar till:

  • Mål 11 (Hållbara städer och samhällen)
  • Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion)
  • Mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna)

Vi har även två mål som är koncernövergripande:

  • Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt)
  • Mål 5 (Jämställdhet)