Vi ska möjliggöra och driva hållbara beteenden

Vi vill bidra till att staden utvecklas på ett sätt som inte belastar klimatet och miljön, och vara en del i samhällets utveckling. Genom att se bortom våra fastigheter vill vi möjliggöra ett mer hållbart liv för alla som vistas i och runt våra hus.  

För att nå våra mål måste vi våga göra saker annorlunda. Vi strävar efter att vara innovativa, hitta nya lösningar och se saker och ting från nya perspektiv. Tillsammans med våra hyresgäster, kunder, samarbetspartners och staden skapar vi platser där människor vill vara.

Skarpa mål och en tydlig riktning framåt 

Samarbete är en förutsättning för en hållbar framtid, och vi är anslutna till flera initiativ och forum där vi genom samverkan och gemensamt lärande hittar nya vägar framåt. Vi är till exempel medlemmar i Sweden Green Building Council.

Vi använder de globala målen inom Agenda 2030 som en plattform för att styra och prioritera i vårt hållbarhetsarbete. Genom att identifiera de mål där vi ser att vi har störst möjlighet att bidra skapar vi en tydlig riktning framåt.   

2019 ökade vi takten i vårt klimatarbete genom att ansluta oss till initiativet Science Based Targets. Science Based Targets ger oss stöd att sätta skarpa klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Åtagandet ställer hårda krav på oss och på vårt samarbete med leverantörer, kunder och samarbetspartners.

Läs mer i vår hållbarhetspolicy.