Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en tredjedel av energianvändningen i Sverige, och som fastighetsbolag spelar vi en viktig roll i att minska den till fördel för klimatet och kommande generationer. Vi arbetar intensivt med detta – ett arbete som gett resultat. Sedan 2009 har vi minskat energianvändningen i våra fastigheter med över 50 % och vi har ökat andelen förnyelsebar energi till 97 %. Vi är stolta över detta men arbetet slutar inte här.   

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med energi och några av de initiativ som tagits av oss och våra hyresgäster.