Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter, och Christer Forsblad, energisamordnare, reder ut begreppen och berättar om investeringen i solenergi. 

– Det började 2010 då vi påbörjade vårt arbete med att bygga upp vårt energiarbete och att energieffektivisera våra fastigheter, 2015 tilldelades vi E-Prize för det arbetet, berättar Michael Eskils. E-Prize är ett pris som delas ut av Eon och Veckans Affärer och belönar svenska företag som har de mest innovativa lösningarna inom kategorierna förnybar energi, energieffektivisering samt hållbara transporter. 

AMF Fastigheter har sedan dess fortsatt att utveckla sitt hållbarhetsarbete. 2017 installerades de första solcellerna på flera fastigheter. 

– Vi gjorde en kartläggning avseende solceller och såg potentialen i att investera i solcellsanläggningar. Det har varit lönsamma investeringar för oss, men också ett sätt att minska vårt klimatavtryck, säger Michael Eskils.  

Det har varit en satsning i tre etapper och 2021 hade AMF Fastigheter solcellspaneler på 7 000 kvadratmeter, en yta lika stor som en fotbollsplan, och producerar hushållsenergi som räcker till ungefär 118 normalstora villor. 

– Det handlar om solceller placerade på taken till fastigheterna och solenergin omvandlas till el som levereras direkt till samma fastighet, säger Christer Forsblad och fortsätter: 

– Vi har ingen batteribank som lagrar solenergin än, men tittar nu på batterilagring inför framtiden. 

Det tar runt åtta minuter för solens strålar att nå jorden och tekniken för att använda den heta energiresursen rusar fram. Under två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Utvecklingspotentialen är med andra ord väldigt stor. 

Det finns olika solcellspaneler som fångar solstrålar och dagsljus och omvandlar det till användbar el. Utöver solenergi köper AMF Fastigheter in förnybar energi från vindkraft genom Vattenfall. 

– Vi vill också skapa en bättre dialog med våra hyresgäster kring det arbete vi gör kring hållbarhet, säger Michael Eskils. 

Under 2021 har AMF Fastigheter lanserat en ny version av Klimatportalen, en plattform där hyresgäster kan rapportera och följa upp miljöpåverkan från lokalerna de hyr. Verktyget driver hållbara beteenden och stöttar hyresgästerna i deras hållbarhetsarbete. För vidare information kontakta fastighetschefen i ditt hus.

– I dag erbjuds alla våra hyresgäster att välja till vindkraft och solkraft. Vi har satt som mål att alla våra hyresgäster ska köpa grön el, säger Michael Eskils. 

Är du hyresgäst hos AMF Fastigheter och vill veta mer om vårt erbjudande inom grön el? Kontakta ditt lokala fastighetsteam.