I Ringen köpcentrum noterade vi höga värmekostnader och 2017 initierade vi ett projekt för att sänka värmekostnaderna. Genom att återvinna värmen från en kylanläggning kunde vi åstadkomma en stor minskning av värmeförbrukningen.

Under året har vi kompletterat med ett bra styrsystem, några förbättrade lösningar för kylning och slutfört projektet. Resultatet är mer än godkänt och investeringen har redan lönat sig. Ringens verksamhet fortsätter tuffa på men från och med nu med halva sin värmeförbrukning.