– Den nya metoden innebär att fastigheternas fasader och tak fotas och filmas med en drönare utrustad med värmekamera. Med hjälp av infrarött ljus kan vi på så vis upptäcka temperaturskillnader som kan bero på värmeläckage, men också hitta vattenläckor, säger Mikael Kallio, fastighetstekniker och en av initiativtagarna till drönarprojektet.

Hittills har tekniken använts i Marievik och Sundbyberg.

– Med den här metoden kan vi snabbt upptäcka brister i fastigheterna som vi annars haft svårt att se. Vi kan åtgärda eventuella fel och säkerställa att våra fastigheters klimatskal är på topp. På så vis förebygger vi onödig energiförlust. Som en ytterligare liten bonus får vi fina bilder på husen, säger Mikael Kallio.

Film: Flygningen skedde med tillstånd den 4 november 2021.