Klimatfrågan har stått högt upp på agendan för Microsoft i många år. I stort sett allt i deras Stockholmskontor är valt utifrån ett klimatvänligt perspektiv – därför var AMF Fastigheter ett självklart val när de 2019 bytte lokaler. 

– Det var ett aktivt beslut att flytta kontoret till en mer miljövänlig lokal hos AMF Fastigheter, berättar Felicity Brown. 

Här är målet att ha allt inom gångavstånd - kaféer, butiker och andra transportmöjligheter. Vid lokalbytet gick antalet parkeringsplatser från 200 till 0. I stället för bilar i garaget har Microsoft valt att ha platser till cyklar. Allt matavfall i byggnaden samlas också in för att bli till biogas. Det centrala läget har resulterat i att det har blivit lättare att bjuda in kunder. 

– Kontoret har blivit ett självklart nav för möten och samarbete, säger Kaj Tekari, Facility Manager, RE&F. 

Utöver klimatsmarta fysiska lösningar i fastigheten har hyresgästerna också möjlighet att på en daglig basis följa sin miljöpåverkan genom AMF Fastigheters verktyg Klimatportalen. Det är en plattform där hyresgäster kan rapportera och följa upp miljöpåverkan från lokalerna de hyr och enkelt avläsa hur mycket vatten eller energi som har gått åt. 

– Klimatportalen är ett väldigt bra verktyg och en naturlig fortsättning på vårt hållbarhetsarbete. En av de stora fördelarna med plattformen är att den är så interaktiv och uppdateras regelbundet, säger Felicity Brown. 

Kaj Tekari fortsätter: 

– Det gör det lättare för oss att gräva djupare i vår miljöpåverkan och nå de mål vi har satt upp. 

Genom Klimatportalen har AMF Fastigheters hyresgäster möjlighet att på en stor skärm i entrén och på nätet se fastighetens energiförbrukning och miljöpåverkan. Det har en tydlig effekt menar Kaj Tekari och Felicity Brown. De förklarar att det bidragit till att höja medvetenheten om hur stor betydelse vardagshandlingar har för miljön. 

– Det gör att vi reflekterar mer över olika handlingar, som till exempel vilken effekt det har att höja eller sänka temperaturen på kontoret och att släcka lampan när du lämnar ett rum, säger Kaj Tekari och förklarar att det blir så lätt att förstå när man ser de exakta siffrorna. Då kan du se ditt klimatavtryck med egna ögon. 

Kaj Tekari tror att dagens medarbetare förväntar sig att företagen aktivt arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp. 

– På Microsoft har vi experter inom hållbarhetsarbetet som hela tiden tittar på hur vi kan utvecklas och ger oss råd. Vi sätter det här högt på agendan, det är väldigt viktigt, säger han. 

Fastighetssektorn står för en stor del av Sveriges energianvändning så Felicity Brown och Kaj Tekari anser att fler fastighetsägare borde arbeta som AMF Fastigheter och ha en Klimatportal. 

– Fastigheter har en så hög energiförbrukning att det borde ligga i varje hyresvärds intresse, där kan de göra skillnad. Det är väldigt viktigt att de har det här fokuset, betonar Felicity Brown och fortsätter: 

– Klimatportalen gör att fler människor görs medvetna om sin miljöpåverkan och kan få en möjlighet att välja rätt. Ju fler som får det, desto bättre. 

Är du hyresgäst hos AMF Fastigheter och vill veta mer om Klimatportalen?
Kontakta fastighetsteamet alternativt mejla klimatportalen@amffastigheter.se.