AMF Fastigheter arbetar hela tiden med att minska sin energiförbrukning. Sedan 2009 har energiförbrukningen minskat med 53 procent. 

– Klimatfrågorna ligger högt upp på dagordningen, det är jätteviktigt att vi bidrar eftersom det handlar om vår existens, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter. 

En smart energieffektivisering finns i fastigheten Fatburen i Stockholm. Där värms fastigheten upp med hjälp av överskottsvärme från kylanläggningen. Den genomtänkta energilösningen har lett till att leverans av fjärrvärme till fastigheten har reducerats med mer än 50 procent. 

Lösningen är inte unik för Fatburen utan används i flera andra av AMF Fastigheters fastigheter.  

– Det är ingen ny idé och en rätt enkel teknisk lösning, säger Christer Forsblad, energisamordnare på AMF Fastigheter. Han fortsätter: 

– Det behövs inte bara bra utrustning. Den ska styras och fungera praktiskt också. Dessutom är kunnig driftpersonal viktigt. Det är inte bara energismart utan även en kostnadseffektiv lösning.