På flera av AMF Fastigheters tak står de: boxarna fulla av liv och sötma. Bikupor som ivrigt surrar dagen lång. De samlar nektar och skapar honung, men det är inte det enda som de flitiga små insekterna gör. Tillsammans med humlorna gör bina ett ovärderligt jobb för hela ekosystemet. De är livsviktiga för naturen. 

– Utan bin skulle vi inte ha någon biologisk mångfald. Genom att de flyger från blomma till blomma flyttar de pollen mellan arterna så att de befruktas och kan bilda frön, berättar Gert Jansson, en av två delägare i företaget Biman AB. 

De har sedan 2012 hyrt ut bikupor till företag runt om i Sverige – AMF Fastigheter är ett av dem.  

– Den biologiska mångfalden är helt central för att vårt ekosystem ska fungera, och det är en självklarhet för oss att göra det vi kan för att bidra till att bevara den. Vi har just nu fyra bikupor på våra tak och hoppas kunna utöka det antalet inom kort, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter.  

Kuporna är placerade på taken och bina beräknas flyga cirka en och en halv kilometer i radie runt kuporna, som var för sig kan innehålla tiotusentals arbetsbin. 

– Det blir ju inte lika stora skördar i stan som det ger på landet, men det blir ändå en hel del honung, säger Gert Jansson. 

Honungen, mellan 20 och 30 kilo i Stockholm, går till företagen som hyr kuporna.  

I takt med att klimatet har blivit varmare har nämligen också antalet bin och andra livsviktiga insekter minskat dramatiskt i hela världen. Fortsätter minskningen så riskerar vi att värdefull mat inte längre finns på våra bord. Bara i Sverige har det ekonomiska värdet av pollineringen i odlade grödor som honungsbin bidrar till uppskattats till 315–641 miljoner kronor varje år, enligt en rapport från Jordbruksverket. Utan bin och alla andra vilda pollinatörer skulle vi till exempel inte få lika mycket blåbär. 

– Därför är det så viktigt att vi alla bidrar och hjälper till med bland annat bikupor. Varje bikupa är viktig, säger Gert Jansson.