Avfallshanteringen ligger i garaget och var tidigare en mörk och inte helt välkomnande plats. Därför behövdes en rejäl satsning som kunde välkomna hyresgäster till en tryggare plats och också gav dem förutsättningar till en bättre sortering av avfallet.

En rad åtgärder genomfördes som ökad belysning, uppfräschade ytor, utökade tömningstider men framför allt utrustades garaget med ett miljökontor som är bemannat alla dagar. Investeringarna har gett resultat: avfallshanteringen är mer välfungerande och vi kan se att fler använder sopsorteringen. I årets NBIundersökning (Nöjd Butiks Index) kan vi glädjande nog konstatera att vi ökade från 63 till 84 gällande sopsortering/miljöfrågor.

I ett pilotprojekt tillsammans med Energimyndigheten har även en matavfallstank med energiåtervinning installerats i Fältöverstens köpcentrum.