Som en av Sveriges största fastighetsägare är vår ambition att våra fastigheter ska bidra till utvecklingen mot en mer hållbar stad. Därför är det en självklarhet att se över inte bara energianvändning utan även vattenanvändning, avfallshantering och materialval.

Så arbetar vi

  • Effektiviserar energianvändningen.
  • Bidrar till ökad återvinning.
  • Miljöcertifierar fastigheter.
  • Installerar solceller.
  • Väljer hållbara byggmaterial.
  • Installerar laddstolpar för elbilar.
  • Bidrar till den biologiska mångfalden bland annat genom att installera bikupor på taken.
  • Förbättrar möjligheten till hållbara transporter, bland annat genom cykelrum i våra fastigheter.