Varför certifiera? 

En certifiering är ett kvitto på att byggnaden når upp till ett antal olika kriterier. Till exempel att den är energieffektiv, att byggmaterialet är bra och att de som bor eller jobbar i huset har ett behagligt inomhusklimat både sommar och vinter. En hållbar byggnad är med andra ord inte bara bra för klimatet och miljön, utan även för de som vistas i den.  

Genom att certifiera våra fastigheter gör vi det enklare att kontrollera att husen verkligen är så hållbara som vi vill att de ska vara. Det underlättar också för våra hyresgäster i deras val av lokal. En certifiering fungerar dessutom som ett styrmedel när man bygger eller renoverar, och bidrar till att hållbarhet prioriteras genom hela processen. 

70 % av våra fastigheter är certifierade

Vi på AMF Fastigheter miljöcertifierar våra fastigheter så långt det är möjligt. I nuläget är ungefär 70 %* av vårt fastighetsbestånd certifierat. Det är en siffra som ligger över snittet och som vi är stolta över, men vi arbetar för att höja den ännu mer.

Det finns flera olika miljöcertifieringar för fastigheter på den svenska marknaden. Vi certifierar enligt Miljöbyggnad, BREEAM-SE och LEED. Dessa certifieringssystem utvecklas och hanteras av organisationen Sweden Green Building Council (SGBC), där vi även är medlemmar sedan 2010. Våren 2020 blev vår VD Mats Hederos invald i   SGBC:s styrelse.

*Vid utgången av 2019 var 66 % av den uthyrbara arean av vårt bestånd certifierat.