Egentligen började allt med att man kört fast en smula.
– Energikartläggningen som vi genomfört hade inte gett så mycket, säger Björn. Men vi hade en del egna tankar om hur vi kunde gå vidare.

Minskade baslaster

Idéerna handlade bland annat om hur man skulle få ner baslasterna, alltså den energi som förbrukas även när det inte är någon verksamhet i byggnaden.
– Vi skulle installera baslastvärmepumpar för att minska förbrukningen av fjärrkyla och för att kunna återvinna restprodukten till värme. Därefter skulle vi installera en avloppsvärmeväxlare, för att på så sätt ta vara på värmen i restaurangernas avloppsvatten.
De ekonomiska kalkylerna såg minst sagt lovande ut.
– Det handlade om en investering på 2,6 miljoner med en återbetalningstid på 3,6 år, vilket i sammanhanget är väldigt kort. Så det var inget svårt beslut. Vi körde igång redan veckan därpå.

Viktig byggnad

Det hela kommer att leda till en rejäl energibesparing – och därmed ett minskat klimatavtryck för AMF Fastigheter.
– Vi går från 137 till 96 kWh per kvadratmeter. Det är en väldigt stor byggnad med verksamhet nästan dygnet runt, så en så här kraftig minskning gör väldigt mycket för beståndet som helhet. Totalt sparar vi 2 200 MWh.
Björn berättar vidare om baslastvärmepumparna.
– Vi levererar väldigt mycket kyla även vintertid, till datorhallar, serverrum och butikskyla, så den energin återvinner vi till att producera värme. Med hjälp av detta får vi även bort en del av effekttopparna, som kostar väldigt mycket.

Tar vara på varmvattnet

Avloppsvärmeväxlaren spelar också en viktig roll.
– Den är igång när restaurangerna är öppna. De spolar ut väldigt mycket varmvatten som vi tar vara på. Här räknar vi med att kunna ta ut en beräknad effekt på 30–40 kW, alltså motsvarande drygt 500 stycken 60-wattslampor. Utöver detta återanvänds värmen från kompressorerna i restaurangernas kylrum, vilket ger en besparing på ungefär 20–30 kWh. Och det finns även planer för framtiden.
– Fungerar avloppsvärmeväxlaren som planerat kommer vi att bygga fler, för vi har många restauranger och ytterligare ytor vi kan använda. Och så har vi fått lite nya idéer under resans gång.

Tillbaka till "Huset"