Stockholmsverken håller på att utvecklas till en blandning av kontor, butiker och restauranger, med innegårdar som nu öppnas för allmänheten.
– I stora projekt har AMF Fastigheter alltid med en miljösamordnare från början till slut, berättar Helena. Det är min roll att ha kontakt med projektörerna och entreprenörerna, och säkerställa att de vet vilka miljökrav som ställs. Jag är där och ser till att miljöfrågan poppar upp lite då och då – man ska inte komma på det efteråt, utan tänka på det vid rätt tillfälle.

Mycket avgörs vid projekteringen

För Helena är det en stor fördel att kunna vara med hela vägen.
– Min funktion för andra beställare kan vara att de bara säger "kom ut var tredje månad och stäm av ute på bygget", men då är det egentligen för sent. I projekteringen ställs kraven, det andra blir bara en efterkontroll av något som redan är bestämt.

Att Stockholmsverken är en blandning av gammalt och nytt tycker hon gör arbetet extra roligt.
– Det är en väldig skillnad mellan de nyare och äldre delarna, och det är alltid kul. Sedan är projektet spännande eftersom det är en ombyggnation. När man certifierar byggnaderna mot Miljöbyggnad använder man då två manualer, både för befintlig byggnad och för nybyggnation. Sedan mixar man dem utifrån vad det är man bygger om.

Stort engagemang

Helena märker att AMF Fastigheter tar hållbarhet på allvar, och ibland blir det extra tydligt.
– Byggnaderna här är redan miljöcertifierade, men ska nu omcertifieras. Många skulle ha nöjt sig med att mäta radonet efter ombyggnaden, eftersom de äldre mätningarna såg bra ut. Men här menade hållbarhetschefen bestämt att "det här ska vi mäta nu", så att det skulle finnas tid till åtgärder om radonhalten hade förändrats. Så då var det bara att ge sig ut direkt, med stegar och allt. Det är roligt när det är så, att man har en beställare som verkligen engagerar sig.

Dialogen är avgörande

Flera gånger återkommer Helena till hur viktigt det är att man kan diskutera rutinerna tillsammans – och vid behov förändra dem.
– Om jag jämför med andra beställare, så känner jag att jag verkligen kan ha en dialog med AMF Fastigheter. När jag säger att en rutin är tveksam eller svårtolkad, eller att utvecklingen gått åt ett håll så att ett krav borde formuleras om, så lyssnar de. Vi har en konstruktiv dialog och i slutändan uppdaterar vi rutinerna.
Ofta brukar beställare säga att "det är så rutinen är, kör så". Här ser jag ett engagemang redan från grunden, hela vägen, och dettycker jag är väldigt roligt.

Tillbaka till "Huset"