Ledarskap

På AMF Fastigheter uppmuntrar vi självledarskap och ser vikten av den personliga utvecklingen. Vi har därför genomfört utbildningar för hela företaget med fokus på verktyg för att kunna ge feedback, arbeta med sitt eget mindset och personlig effektivitet. Vi har även genomfört teamdialoger med syftet att underlätta kommunikation och skapa trivsel. Eftersom ett arbetssätt baserat på självledarskap ändrar den traditionella chefsrollen har vi även arbetat med att stärka vårt coachande ledarskap.

Jämställd arbetsplats

Vi är övertygade om att olikheter berikar vår verksamhet, skapar bättre förståelse för våra kunder och gör oss till en bättre arbetsgivare. Därför gör vi alltid en teamoch mångfaldsanalys vid varje rekrytering och vi har som mål att en av tre slutkandidater ska vara av det underrepresenterade könet. Den årliga lönekartläggningen är också ett viktigt verktyg för att förebygga eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi är glada över att vi har en övergripande bra balans mellan kvinnor och män, även i chefsledet och styrelsen.

Social hållbarhet

Vi har nolltolerans mot all form av diskriminering och arbetar medvetet och målinriktat för att alla ska ha samma arbetsvillkor, lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter. Det är självklart för AMF Fastigheter att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö med bra anställningsvillkor.

Intern kompetenshöjning och ökad medvetenhet

För att vi ska kunna ligga steget före och fortsatt vara relevanta även framöver så har vi gjort en kompetenskartläggning för framtiden. De områden vi har identifierat i kartläggningen och som vi kommer att fokusera på under kommande år är språk, projekt och hållbarhet. Vi har arbetat internt med hållbarhetsutbildningar och tittat på nya sätt att engagera våra medarbetare. Läs till exempel mer om vår klimatutmaning med appen Deedster här intill.

Feedback för vidareutveckling

Vi har vidareutvecklat vårt eget kontor för att skapa en inkluderande och livfull kontorsmiljö där nätverkande och samarbeten är en naturlig del. I samband med det lät vi även kontakten med våra kunder få en centralplats på vårt kontor med den så kallade Servicehuben. Vår serviceanmälan var tidigare extern men genom att själva ta hand om den dagliga kontakten med kunderna knyter vi dem närmare verksamheten. Den nya Servicehuben har redan gett oss insikter om våra kunders vardag som hjälper oss att vara relevanta och att fortsätta utveckla vår affär.