Bygg- och fastighetsbranschen står för omkring 20 miljoner ton koldioxidutsläpp per år, vilket är ungefär en femtedel av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Utsläppen kommer inte bara från när vi bygger nytt utan också när vi anpassar och renoverar det som redan finns.  

För AMF Fastigheter står just lokalanpassningar för det största klimatavtrycket. För att nå våra klimat- och hållbarhetsmål är det därför ett av våra högst prioriterade områden att jobba smartare, bättre och mer hållbart inom detta område. 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att göra våra lokalanpassningar mer hållbara, i nära samarbete med våra hyresgäster och partners.