Gallerian i centrala Stockholm invigdes 1976 och lockar idag miljontals besökare varje år. Snart får den ikoniska handelsplatsen, som ägs och drivs av AMF Fastigheter, tillskott av en ny hyresgäst som kommer att utgöra en milstolpe i kvarterets historia. Sommaren 2022 öppnar IKEA ett stort cityvaruhus i Gallerians södra del, i en lokal på fyra våningar och drygt 8000 kvadratmeter.  

Zoi Karakinari är projektchef för den ombyggnation som nu äger rum i de lokaler som IKEA ska flytta in i. Det innebär att hon styr projektet i allt från ekonomiska frågor till dialog med hyresgästen och är övergripande ansvarig från AMF Fastigheters sida.  

Vilka ombyggnationer har gjorts hittills? 

Arbetet med att anpassa lokalen satte i gång i februari 2021. De största ombyggnationerna vi har gjort är att vi har flyttat och satt in nya trappor, rulltrappor och hissar för att få en bättre logistik i lokalen. Nya installationer som till exempel ventilation har satts in för att bättre passa IKEAs verksamhet, och vi har byggt en ny fin entré. Näst på tur blir att bygga färdigt restaurangen. Den kommer att få en egen entré ut mot Jakobsgatan och förhoppningsvis även en uteservering. 

Vad återstår? 

Utöver att slutföra byggandet av restaurangen så återstår nu bland annat att färdigställa tak, golv och väggar och att sätta in belysning. Och så inredningen såklart – men inför denna sista etapp lämnar vi över stafettpinnen till IKEA. Detta sker den 1 juni.  

Hur har det gått?  

Arbetet har löpt på bra, mycket tack vare en tydlig ordning från start och ett väldigt bra samarbete med alla inblandade. Vilket är många! Förutom oss som fastighetsägare och hyresgästen IKEA har projektet involverat en byggentreprenör inklusive underentreprenörer, arkitekter, konstruktörer, brandkonsulter, VVS-konsulter, el-konsulter, en kontrollansvarig och en miljökonsult. En vanlig dag är vi cirka 50 personer på plats.   

Hur är det att arbeta med ett så stort projekt mitt inne i stan?

Det är en spännande utmaning med ett så stort projekt i hjärtat av en stor stad, i en av de mest besökta handelsplatserna. För att inte störa de som besöker och jobbar i huset har vi utfört de arbeten som låter mycket under tidiga mornar och sena kvällar när det är färre personer på plats. En annan utmaning med att arbeta mitt i stan är att det inte finns så mycket plats att förvara material.  

Hur har ni arbetat med hållbarhet i projektet? 

Hållbarhet har varit en central del i projektet från start. Redan i de allra första samtalen med IKEA var vi tydliga med var vi står och vilka hållbarhetskrav vi ställer på våra projekt, och vi upptäckte snabbt att detta är en fråga som enar oss. Att vi delar viljan att arbeta hållbart har underlättat mycket under resans gång.  

Återbruk har varit en viktig del, och vi har behållit så mycket som möjligt av det som redan fanns i lokalen. Att välja material med lågt klimatavtryck och av hög kvalité som håller över tid har också varit centralt. Vi gör just nu en klimatberäkning där vi tittar på alla olika delar och räknar ut det totala klimatavtrycket från projektet. Det ska bli väldigt spännande att se resultatet av beräkningen sen när projektet är klart.  

Varför är det viktigt att arbeta med hållbarhet i lokalanpassningar som denna? 

Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. En stor del av dessa utsläpp kommer från byggprojekt, och det är otroligt viktigt att vi som fastighetsägare gör det vi kan för att minska detta avtryck.

Genom att arbeta aktivt med hållbarhet och till exempel göra klimatberäkningar blir vi inte bara bättre här och nu utan kan också dra lärdomar till framtida projekt. Vad blev bra och vad kan vi göra bättre nästa gång? Vi delar många utmaningar med våra branschkollegor och det är viktigt att vi hjälps åt för att gemensamt bli bättre.  

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas?

Att samarbetet mellan alla inblandade aktörer fungerar är superviktigt. Att dela förståelse för vilka utmaningar vi står inför gör det också lättare att lösa de problem som kan uppkomma under arbetets gång.