Precis som AMF Fastigheter gör kostnadskalkyler när det gäller byggprojekt gör de nu även klimatkalkyler för att visa vilken påverkan olika val har på klimatet. Under våren 2021 började AMF Fastigheter ta fram ett verktyg för att kunna göra klimatkalkyler.  

– Genom en klimatkalkyl kan man få en uppfattning om projektets kommande klimatavtryck. Man kan också utföra en mera detaljerad klimatberäkning för att jämföra olika material och se vilken effekt det har i slutändan, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter. 

De klimatkalkyler som hittills tagits fram beskrivs av både Marie och Michael som ögonöppnare. När AMF Fastigheter gjorde en klimatberäkning av en lokalanpassning visade det sig till exempel att en textilmatta hade ett stort klimatavtryck, eftersom mattan bestod av fossilbaserat material.  

– Det var inte tydligt för oss tidigare, säger Michael Eskils. 

Det finns idag ingen enhetlig klimatkalkyl som alla använder. I AMF Fastigheters klimatkalkyl ingår klimatpåverkan från tillverkning av material till energi, transporter och byggnation.  

– Varje installation har sitt eget nyckeltal för vilket avtryck det ger, förklarar Michael Eskils. 

Ett pentry har till exempel ett högt avtryck eftersom det ofta omfattar vitvaror, diskbänk av stål som i sin tur har en hög klimatpåverkan. Därefter läggs materialens klimatavtryck in, men för att bedöma olika klimatavtryck för material är man beroende av att producenten har tagit fram underlaget. 

– Annars blir det bara en schablonsiffra för den produkten och inte det faktiska avtrycket, säger Michael Eskils. 

Klimatkalkylen som har gjorts för olika ombyggnationer använder AMF Fastigheter som underlag vid diskussioner med hyresgäster. 

– Det är lättare att få alla att välja klimatneutrala material när man med siffror kan synliggöra vilken skillnad det blir, säger Marie Ekberg.  

Ambitionen är att hållbarhetsfrågan ska genomsyra hela AMF Fastigheters verksamhet – från ledning till förvaltning. Men det är inte bara anställda på AMF Fastigheter som ska tänka på klimatpåverkan. För att komma så nära en klimatneutral lokalanpassning som möjligt måste också hyresgästerna vara med på tåget. 

– Och det är lättare med en klimatkalkyl, den tydliggör att deras val får konsekvenser för hela vår planet, säger Marie Ekberg.