När IKEA öppnar sitt stora cityvaruhus i Gallerian i centrala Stockholm står hållbarhet i fokus. Hit kommer de flesta besökare att resa kollektivt och IKEA kommer vid behov att erbjuda hållbara alternativ för att hjälpa dem att transportera hem inköpen. Och byggnaden – ja, det är en befintlig byggnad där så mycket som möjligt ska återanvändas. 

IKEA är en av AMF Fastigheters hyresgäster i Gallerian i Stockholm. 

– Tillsammans med AMF Fastigheter bygger vi om lokalerna i Gallerian och det är ett nytt arbetssätt för IKEA. Vi nyttjar ett befintligt fastighetsbestånd och använder det som finns, berättar Rouzbeh Löfberg som är teknik- och miljöchef på Ingka Groups fastighetsbolag. 

Ingka Group är den största franchisetagaren inom IKEA och driver 465 varuhus i 32 länder. 

Projektet väntas bli färdigt under sommaren 2022 och nu arbetar Rouzbeh Löfberg tillsammans med AMF Fastigheter för att hitta smarta lösningar. 

– Det är ett oerhört positivt arbete tillsammans med AMF Fastigheter där vi både vill utmana och utveckla, säger han. 

En av de klimatsmarta lösningarna är att återanvända så mycket det bara går av det som redan finns i fastigheten. 

– Vi gör så mycket vi kan ur hållbarhetssynpunkt, ett av dem är byggnadsperspektivet där vi återanvänder till exempel dörrar och tak, säger Rouzbeh Löfberg och tillägger: 

– Kunden ska få samma goda upplevelse som alltid, men om de lyfter blicken uppåt kan de se att det finns ett parti med svart tak och ett annat som är vitt. Vi låter helt enkelt bli att göra om det, det är onödigt. 

Det nya varuhuset ska heta XS Store men är långt ifrån litet. Tillsammans med lagret landar det på 8 500 kvadratmeter. 

– Det är ett nytt koncept för IKEA, där vi kommer till kunden i stället för att kunden ska ta sig ut till oss. 

För kunden som vill köpa lite fler varor än de kan bära finns cyklar att låna. Men de lite större varorna kan fortfarande bli svåra att ta med hem utan bil, så nu jobbar teamet på att hitta en klimatsmart lösning även för det.  

– Tanken är att vi ska ha el-lastbilar som ska ta hand om alla transporter till och från butiken, samt godsflödet ut till kunden. Just nu letar vi med ljus och lykta efter ett företag som kan hjälpa oss med det.  

IKEA:s ambition är att år 2030 bli klimatpositiva genom att minska mer i utsläpp av växthusgaser än vad värdekedjan släpper ut, samtidigt som verksamheten växer. Ett sätt att nå det här i det nya varuhuset är att ta hand om spillvärme. 

– Vi funderar just nu tillsammans med AMF Fastigheter på hur vi kan ta hand om överskottsenergi. Vi ska ha en restaurang i varuhuset och vi tittar på hur vi kan ta vara på spillvärme från kylen till oss själva och andra hyresgäster i fastigheten. 

Som pricken över i:et kommer varuhuset också att ha cirkulär handel, förklarar Rouzbeh Löfberg: 

– Kunderna kommer att kunna ta med och lämna sina begagnade IKEA-artiklar, som måste vara i ett visst skick naturligtvis, och få en check som de kan handla för i butiken. Vi gör så mycket vi bara kan ur ett hållbarhetsperspektiv.