Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär 40 procent av Sveriges energianvändning och drygt en femtedel av utsläppen av växthusgaser. Här är det själva byggprocessen och materialet som påverkar mest. Därför arbetar AMF Fastigheter intensivt med sina materialval och med att göra klimatkalkyler. Och det gäller att tänka långsiktigt.  

– Ofta ser man bara till den kortsiktiga klimatpåverkan i valet av material, men man bör se till hela livscykeln och få med långsiktighet, flexibilitet och återbruk, säger Michael Eskils. 

Återbruk tas oftast inte med i kalkylen där klimatavtrycket beräknas, men Michael Eskils tycker att det är viktigt att synliggöra. 

– Dels för oss själva, dels i kommunikationen med hyresgästerna, fortsätter Michael. 

Helena Granlund, som är konsult på Structor Miljöbyrån, håller med: 

– AMF Fastigheter är långt framme i den här frågan, säger hon. 

Helena Granlund har gjort uppdrag för AMF Fastigheter sedan 2015 som miljösamordnare inom bland annat materialval. Tillsammans med Michael Eskils försöker hon förklara hur klimatavtrycken ser ut för olika typer av material i byggnader.  

Stål och betong är utan tvekan materialen med störst klimatavtryck, men också golv och installationer är viktiga att se över. 

– Bygg- och fastighetsbranschen jobbar med att hitta material med lägre avtryck eller fossilfria lösningar, säger Michael Eskils och tillägger: 

– När det kommer till material som är förnyelsebara är trä ett material som vi gärna ser som ett alternativ. 

När AMF Fastigheter gör lokalanpassningar kan det stå i valet mellan trägolv, till exempel parkett, eller textilmatta. 

– Vissa textilmattor har ett stort avtryck, men väljer man då trägolv i stället är det viktigt att se om det håller över tid, att det till exempel kan slipas om, säger Helena Granlund. 

Textilmattstillverkarna arbetar med att ta fram miljövänligare alternativ till det som redan finns på marknaden och som är att föredra om det ska läggas in nya mattor. 

– Samtidigt är det ibland svårt att hitta ett material som både klarar våra högt uppsatta hållbarhetsmål och samtidigt uppfyller krav på akustik, utseende och underhåll. Där får man ibland kompromissa för att hitta bästa lösningen, säger Helena Granlund.