Science Based Targets är ett initiativ som ger företag stöd att sätta upp klimatmål i linje med vetenskapliga modeller för att följa Parisavtalets ambitionsmål. Enligt dessa ska jordens temperaturökning hållas under 2 grader, och helst inte överstiga 1,5 grader.

Vårt åtagande i Science Based Targets kommer att ge oss nya insikter och utmaningar. Den ställer helt nya krav på samarbetet med våra leverantörer och vi behöver tillägna oss och skapa ny kunskap. Vi inser också hur viktigt det kommer vara att engagera kunden i resan.

Ryggraden i vårt hållbarhetsarbete kommer vara de mål och den färdplan vi fastställer utifrån vårt åtagande enligt Sciences Based Targets.

Läs mer om Sciences Based Targets