Med moderna arbetsplatser, inspirerande handelsplatser, taklandskap, unika hotell, restauranger och mötesplatser är vi med och utvecklar Stockholm. Nedan följer exempel på hur vi arbetat för att bidra till tryggare och mer levande platser för stadens invånare och besökare.