Bygget av Urban Escape inleddes 2014. Totalt handlar det om fem hus, fyra gator, två torg och en galleria – mitt i stan.
– En av de stora utmaningarna var logistiken, säger Michael. Det är ju ett cityläge och man ska samsas om en liten, gemensam yta när det gäller transporterna. Den enda transportleden var egentligen Regeringsgatan, där det även ska finnas plats förbåde vanlig trafik och räddningstrafik.

Omlastning i Sätra

Lösningen blev att bygga upp ett mellanlager i Sätra, där transporterna lastas om.
– Om vi får in 100 bilar är det 18 som kör vidare, alltså en minskning med 82 procent. Dessutom tar bilarna med sig avfall på tillbakavägen, så det går fulla bilar dit och fulla bilar tillbaka. Idén är hämtad från Norra Djurgårdsstaden, och sedan har vi anpassat och skalat upp lösningen utifrån våra behov.

Det ställs också krav på personerna som lämnar och tar emot godset.
– När man kommer hit har man bara två timmar på sig att lasta av. Och den som kör direkt in till stan med till exempel en glödlampa åker på böter, så det misstaget gör man bara en gång...

Minskat slöseri

För att inte slösa på material i onödan har man infört ett "återbrukskonto".
– Om en entreprenör till exempel beställt en dörr och det visar sig att den inte behövs, så åker den in i återbrukskontot. Sedan kan en annan entreprenör som behöver dörren gå in och köpa den.
Eftersom sju olika entreprenörer var inblandade tog man också fram APO – "den tillfälliga fabriken".
– Den fungerar som en bas som hjälper entreprenörerna med bland annat logistik och avfall. På så sätt behöver inte alla bygga upp sitt eget.

Mer liv i city

Stadsutveckling är alltid en central del av AMF Fastigheters arbete, inte minst i det här fallet när en stor del av Stockholms city berörs.
– Vi är med och utvecklar Brunkebergstorg och Malmskillnadsgatan, tillsammans med Stockholms stad och andrafastighetsägare. Det här är ju platser som tidigare setts som lite tråkiga och inte varit så publika. Här kommer bland annat det nya hotellet att fungera som en mötesplats.

Tillbaka till "Staden och människan"