Under 2019 gick flera fastighetsbolag (AMF Fastigheter, Vasakronan, Atrium Ljungberg och Humlegården) och branschorganisationer (Svensk Handel, Svensk Försäkring) samman för att skapa Centrum för AMP, som ska underlätta etableringen av en ny Affärs- och MedborgarPlats-modell (AMP) i Sverige. Fredrik Reinfeldt är centrumets ordförande.

- Nu inrättar vi Centrum för AMP för att få igång detta arbete i Sverige. Där en AMP etableras är vår övertygelse att brottsligheten kommer att minska och människors säkerhet och trygghet att öka, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande för Centrum för AMP.

- Vår vision är att skapa platser där människor vill vara. Trygghet och säkerhet är grundbultar i vår strävan att nå den visionen. Det är ett arbete som kräver en god dialog, stark samverkan och löpande förbättringar. Därför ser vi fram emot Centrum för AMP:s viktiga arbete, säger Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter.