Nicole Rosvall blev försäljningschef genom sina förmågor

Det spås bli allt tuffare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Under 2023 testade vi att rekrytera med fokus på individens förmågor istället för att utgå från ett cv. Vi utmanar traditionella sätt att rekrytera på och har genom att utgå från förmågor lyckats hitta flera talanger på nya sätt. En av dem är Nicole Rosvall, försäljningschef på AMF Fastigheter.

Samtidigt som det blir svårare för arbetsgivare att hitta rätt kompetent står vi inför en framtid där många av de yrken som kommer att finnas om fem år inte ens existerar idag. För att möta de här utmaningarna söker vi nya vägar för att bli snabbare och mer precisa i vår rekrytering. Genom att titta efter förmågor hittade vi Nicole Rosvall som idag är försäljningschef hos oss.

 

–Vår dialog inleddes i samband med att de sökte för en roll som fastighetschef. Jag kände redan inför första mötet att det var en roll som inte riktigt passade min profil, vilket jag var tydlig med. Både jag och AMF Fastigheter valde ändå att prata vidare då det var tydligt att bolaget inte sätter gränser eller placerar förmågor i ett fack.

"AMF Fastigheter valde att nyfiket lyssna på mig"

Att vara lyhörd och tänka utanför tidigare ramar blir extra viktigt i rekryteringsprocessen när förmågor ska hittas.

 

– AMF Fastigheter valde att nyfiket lyssna på mig, se till min erfarenhet och vad jag skulle kunna bidra med till helheten. Det blev början på ett antal samtal som sedan ledde till att jag blev erbjuden rollen som försäljningschef, något som kändes rätt i magen även hos mig.

Nya sätt för att attrahera talanger i framtiden

Nicole har även tankar kring hur vi troligtvis kommer behöva attrahera talanger i framtiden.

 

– Världen förändras snabbare än någonsin och det påverkar i allra högsta grad hur vi växer organiskt. Vi kommer inte alltid att veta vad vi behöver för kompetens imorgon. Då känns det extra viktigt att våga tänka nytt, lyssna in och se bortom normer för hur en viss roll bör tillsättas. Jag tror att vi kommer att se korsbefruktning mellan branscher, kompetenser och kulturer när det kommer till kompetensförsörjning i framtiden och här tror jag att AMF Fastigheter kan vara en vägvisare.

Visionsbild AM Fastigheters nya kontor med neurodesign

För oss är det viktigt att alltid se till våra hyresgästers och deras medarbetares behov, idag och i framtiden. Vi vill utmana bilden om hur framtidens arbetsplats kommer att se ut och kan redan nu ana åt vilket håll vi är på väg.