Så hjälper vi er att skapa en framgångsrik arbetsplats

En attraktiv arbetsmiljö är viktigare än någonsin för att locka medarbetare till kontoret. Hanna Mossfeldt, arbetsplatsstrateg på AMF Fastigheter, hjälper ledningsgrupper att skapa inspirerande mötesplatser som speglar företagskulturen.

Sedan pandemin har sättet vi jobbar på förändrats från grunden. Nu ställs högre krav på arbetsplatsen för att locka in medarbetarna till kontoret. Trots det uppger 70 procent av företagen att de inte ändrat varken utformning eller storlek på sina lokaler sedan pandemin, enligt en rapport från Stockholms handelskammare. Det hybrida arbetssättet ställer också andra krav än tidigare.

 

– Hur vi jobbar har förändrats otroligt mycket. Nu krävs något mer för att vilja ta sig in till kontoret. För fyra år sedan hade vi knappt haft ett digitalt möte, nu förutsätter vi att man ska kunna koppla upp sig hemifrån, säger Hanna Mossfeldt.

Arbetsplatsstrategin identifierar företagets behov

En arbetsplatsstrategi innefattar planering av arbetsplatsens utformning, vilka digitala verktyg som behövs och vilken typ av företagskultur som eftersträvas. Arbetsplatsstrategen vägleder ledningsgrupper och anpassar kontoret efter organisationens specifika behov.

 

– Många behöver hjälp att hitta rätt väg. Det finns ingen “one size fits all”. Ledningsgruppen måste identifiera sin riktning, för att göra det kan det vara klokt att ta upp en arbetsplatsstrategi, säger Hanna Mossfeldt.

Framtidens arbetsplats

På AMF Fastigheter tror vi att kontoret har potential att bli något mer än det är idag. Därför har vi inlett ett insiktsarbete kring hur vi utformar mötesplatser, både innanför och utanför arbetsplatsens väggar, där människor vill vara även i framtiden.

 

– För oss har kontoret redan nu fått en helt ny betydelse. Det är en mötesplats som bygger på mänskliga relationer, snarare än en fysisk lokal för arbete mellan nio och fem. Det ställer helt andra krav på arbetssätt och ledarskap, säger Hanna Mossfeldt.

Så blir kontoret en egen resurs

Genom att fokusera på människans behov blir kontoret en egen resurs, inte minst för att främja innovationskraften.

 

Studier har visat att människans hjärna reagerar mer positivt på vissa miljöer än andra. Att inreda för att främja kreativitet och lugn, blivit en allt viktigare del i utformningen av kontoret, något Hanna Mossfeldt har stor erfarenhet av.

 

– Med inredning som får människor att må bra som utgångspunkt får naturens färger, material och mjuka former komplettera den traditionella kontorsinredningen med mörka skärmar, kantiga bord och glaspartier. När vi planerar AMF Fastigheters nya kontor arbetar vi med färgsättning och formspråk som hjälper hjärnan att tolka kontorsmiljön positivt, och vi vill även gärna hjälpa våra hyresgäster att göra dessa medvetna val, säger hon.

 

 

Behöver ni hjälp med er arbetsplatsstartegi? Välkommen att kontakta arbetsplatsstrateg Hanna Mossfeldt och boka ett första möte!

Hanna Mossfeldt AMF Fastigheter

Hanna Mossfeldt, Arbetsplatsstrateg

Femte Hötorgshuset vid Hötorget i City Femte Hötorgshuset vid Hötorget i City

Hitta attraktiva kontor som kan locka till sig de bästa medarbetarna och talanger! Vi har många stora och mindre kontorslokaler med det bästa lägena i Stockholm City, Marievik och Sundbyberg.