Hur den höga inflationen påverkar fastighetsmarknaden

I en tid av hög inflation påverkas hela samhället och så även fastighetsmarknaden. Hur påverkas den i en lågkonjunktur? På AMF Fastigheter fortsätter vi att arbeta enligt vår långsiktiga strategi.

Urban Escape

De senaste åren har på flera sätt varit utmanade även för fastighetsbranschen. Omvärldsfaktorer så som hastigt stigande ränta och ändrat konjunkturläge har varit svåra att påverka, men på AMF Fastigheter har vi försökt hantera utmaningarna genom att göra kloka, medvetna och långsiktiga val. I en mer komplex marknad har det också varit viktigt att ta vara på de affärsmöjligheter som uppstått, i våra affärer, projekt och uthyrningar.

 

Inflationen, som vid slutet av 2023 började sjunka något, har legat på historiskt höga nivåer. Det har lett till att centralbanker runt om i världen har höjt räntorna och genomfört åtstramningar, vilket har påverkat fastighetsmarknaden genom högre marknadsräntor och dyrare finansiering.

 

Det svaga konjunkturläget har också påverkat arbetsmarknaden. De tydligaste tecknen på en ekonomisk tillbakagång har särskilt synts inom den privata konsumtionen som varit mer återhållsam.

Moderna fastigheter i attraktiva lägen står sig bättre

Den höga inflationen påverkar oss alla på olika sätt, både privatpersoner och företag. För oss som fastighetsbolag har det inneburit högre kostnader för drift och underhåll. Efterfrågan på kommersiella lokaler var vid slutet av 2023 hög i centrala Stockholm.

 

– Vår fastighetsportfölj har visat sig vara väl positionerad i det tuffare marknadsklimat som råder, mycket tack vare att vi har moderna fastigheter i geografiskt attraktiva lägen, säger Fredrik Ronvall, chef för fastighetsinvesteringar på AMF Fastigheter.

En nedåtgående trend för fastighetsmarknaden

Marknaden för fastighetsköp och försäljningar låg på rekordnivåer i början av 2020-talet, men i mitten av 2022 började det gå neråt. Omsättningen stannade tydligt upp eftersom räntorna höjdes snabbt för att stoppa den ökande inflationen. Antalet fastighetsaffärer minskade med 60 procent i Sverige 2023 jämfört med året innan.

 

Det finns idag nytt kapital som kan investeras på fastighetsmarknaden, men samtidigt har investerare och institutioner nu fler investeringsalternativ, jämfört med när räntorna var extremt låga och mycket kapital sökte sig till fastigheter. Många fastighetsaktörer har just nu fokus på att trygga sin långsiktiga finansiering. För oss som är obelånade och långsiktiga ser vi möjligheter i dagens marknad.

Fredrik Ronvall AMF Fastigheter
Fredrik Ronvall, chef för fastighetsinvesteringar på AMF Fastigheter.

Långsiktigt partnerskap är bra i tuffa tider

Med dagens räntenivåer är många investerare försiktiga på marknaden. Men ett positivt undantag är när AMF sålde en del av Urban Escape till AP7. Affären var Nordens största fastighetsaffär 2023.

 

– Internt benämndes affären länge projekt Victor, som påminner om engelskans Victory. Det är en affär som vi är oerhört stolta över. Bildandet av Urban Escape KB inleder ett långsiktigt partnerskap som gynnar alla tre parter, AMF, AMF Fastigheter och AP7, där vi alla har samma mål för ögonen: att skapa långsiktig avkastning för Sveriges pensionssparare, säger Fredrik.

 

Vårt uppdrag är att bidra med en stabil avkastning till pensionsspararna. Vi gör det genom att aktivt förvalta och utveckla vår fastighetsportfölj. Det är mot den bakgrunden som vi hela tiden tittar på om vi ska köpa eller sälja fastigheter. På grund av hur marknaden ser ut har vi haft en mer försiktig hållning mot slutet av 2023. När ekonomin har stabiliserats och marknaden anpassat sig till de nya förutsättningarna kommer vi förmodligen att se hur fastighetsmarknaden kommer igång.

Gallerian från Brunkebergstorg i Stockholm City
Urban Escape vid Brunkebergstorg.
Loungeyta i lokal i Femte Hötorgshuset

Kontor med hög standard och bästa läget. Vi är en långsiktig fastighetsägare med moderna kontor i olika storlekar i de bästa och mest centrala lägena i Stockholm City, Södermalm, Marievik i Liljeholmen och Sundbyberg.