Mindre och väldigt ljus lokal med fönster i flera nivåer ut mot gatan samt mot den inre ljusgården, mot vilken det t.ex. är möjligt att ha display av produkter. Lokalen har tidigare nyttjats som showroom och kontor.

Ljusgården är gemensam för fastighetens hyresgäster, här finns arbetsplatser, wifi samt möjlighet att nyttja för events och liknande. Från den aktuella lokalen är det enkelt att nå ljusgården.

Fastigheten Tobaksmonopolet är en del av Stockholm Design District. I övrigt finns i fastigheten garage, cykelrum, gemensam godsmottagning och gård utomhus med sittplatser.