Hur tror du att framtidens handel kommer att se ut?

Jag tror att framtidens handel kommer att kretsa mycket kring det fysiska mötet. Människor gillar att träffa människor, och längtan efter upplevelser och interaktion kommer troligtvis bara bli ännu större efter pandemin. Samtidigt tror jag att nya digitala lösningar kommer skapa en spännande kombination, med det bästa av två världar. Det snabba, smidiga och bekväma som kommer med det digitala och det mänskliga, upplevelsen och mötet i det fysiska. 

Var är vi idag i den här utvecklingen?

Jag tror att många just nu försöker hitta sin plats i en snabbt föränderlig omvärld. Företag som hittills haft sin huvudsakliga närvaro i fysiska butiker börjar snegla mot det digitala, och företag som kanske börjat som ren e-handlare börjar snegla mot det fysiska. Många testar sig fram. Jag tror att just detta är väldigt viktigt – att våga testa. Vågar man inte ta klivet och testa blir man kanske omsprungen. 

Vilken andel av fysiskt kontra digitalt är mest framgångsrik tror du?

Jag tror inte att det finns någon universallösning i mixen mellan det fysiska och det digitala, vi kommer se många olika unika varianter här.

Hur stor roll har pandemin spelat i utvecklingen vi ser nu? 

Många hade kommit långt i sin digitalisering redan innan pandemin, men med de förändrade köpbeteenden som krisen fört med sig har det gått i turbofart det senaste året. Det digitala har klivit in på arenan snabbare än vad det annars skulle ha gjort, men vi hade troligtvis sett samma utveckling över tid även utan pandemin. 

Till vilken grad kommer saker gå tillbaka till det ”normala” igen tror du, och vilka beteenden är här för att stanna? 

Jag tror att den fysiska platsen fortsatt kommer att vara viktig och där tror jag vi i mångt och mycket kommer gå tillbaka till hur det var innan pandemin, fast med de fördelar det digitala för med sig. Många idag saknar upplevelser, att kunna känna och klämma på produkter och träffa andra människor. Den mänskliga drivkraften att vilja ses är starkare än det digitala, och därför tror jag att vi kommer se en återgång till den fysiska platsen så snart läget tillåter. Teamsmöten och andra digitala lösningar i all ära, men känslan att träffa andra människor kan inget digitalt ersätta fullt ut.