Frågor och svar om Marievik

Vad undrar du om framtidens Marievik? Här listar vi vanliga frågor och svar.

Vad vill ni utveckla i Marievik?

I dag är Marievik en ganska anonym stadsdel. Nu utvecklas den till en slags stad i staden, med kontor, bostäder, restauranger och Stockholms första kajbad. En levande plats där det finns tid för arbetsliv, rekreation och umgänge. Här vill vi att hyresgästerna och människorna ska bli del av något större. Marievik blir ett sammanhang att tillsammans leva, arbeta och utvecklas i. Allt i modernt utvecklade fastigheter med historiskt arv och närhet till både innerstad och natur.

Vad kommer att utvecklas i Marievik?

Fram till 2030 väntas framtidens Marievik växa med 27 000 tillkommande kvadratmeter kontor och verksamhetslokaler, cirka 1000 nya bostäder, förskolor, badbryggor, restauranger, parker och gångstråk. Marievik ska utvecklas till en stadsdel för företag att växa i, och där boende och besökare vill vara. Planen för Marievik blir en naturlig fortsättning på de nya områdena vid Liljeholmskajen och kopplar ihop Liljeholmen med Hornstull.

Hur kommer stadsdelen att förändras?

Tidigare stängda bottenvåningar ska öppnas upp och nya parkområden, kajbad, badbryggor och gångstråk tillkomma. Marievik ska utvecklas från en sluten plats till en levande stadsdel för boende, besökare och företag.

Kommer det att finnas några parker eller grönområden?

I samband med detaljplanens genomförande kommer vi utveckla och öka antalet grönområden i Marievik.

Kommer de postmoderna ikonerna att bevaras?

Det finns ett stort intresse för den postmoderna arkitekturen och vi delar det intresset. AMF Fastigheter för dialog med både staden och arkitekter för att se hur vi kan stärka de befintliga husens kvaliteter och ta in dem i framtiden. Åtta kvarter moderniseras och i ett nionde byggs det nytt.

När vi utvecklar Marievik är det självklart för oss att befintligt material återbrukas så långt det går, och där det inte är möjligt görs hållbara materialval.

När kommer konstverket "de tre vilande damerna" tillbaka?

De tre vilande damerna av Lena Lervik har tagits om hand för restaurering och välkomnas tillbaka till kajen under sensommaren 2024.

 

Kommer det någon ny gradäng?

Frågan utreds just nu och vi avvaktar vidare beslut.

Varför är lyktstolparna på kajen sneda?

De sneda lyktstolparna är en del av kajens estetiska utformning. Lutningen gör att ljuset faller mer fördelaktigt när det är mörkt.

 

När öppnar kajbadet?

Initialt fanns en ambition att öppna badet till hösten 2024, men på grund av vidare ombyggnationer med parken har vi valt att avvakta badets öppning tills dess att även parken är färdigställd. Kajbadet öppnar till sommaren 2025.

Kommer det att finnas möbler på kajen?

Under maj/juni planeras det för en tillfällig möblering på kajen.

Bostäder i Marievik med bostadsbolaget JM
cafe i nya marievik

När kommer Marievik att vara färdigt?

Att utveckla en stadsdel tar tid. Tidigare i år godkändes den detaljplan som vi redan 2010 var med och tog initiativ till. Det gör att vi äntligen kan påbörja arbetet för framtidens Marievik ordentligt. Som i all stadsutveckling kommer området att utvecklas i etapper. Helt klart tror vi att det kommer att vara runt 2030.

Vilka är det som utvecklar Marievik?

Bakom utvecklingen av Marievik står AMF Fastigheter samt bostadsbyggarna JM och Klövern. AMF Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar 9 kvarter för kontor och kommersiella verksamheteter i nära samarbete med såväl Stockholms stad och övriga byggaktörer.

 

JM planerar att skapa fyra bostadskvarter längst ut på Marieviks Udde, arbeten med det första kvarteret Mary pågår nu. Läs gärna mer om Mary här.

 

Klövern planerar att skapa sex bostadshus inklusive lokaler för butiker, service och förskola. Läs gärna mer om Klöverns planer här.

Hur arbetar ni med tillgänglighet i de publika aktiviteter som genomförs under sommaren?

Vi följer alltid de lagkrav som finns. Plåtparkens etablering byggs på stora plana ytor och ramper kommer att finnas där det krävs. Aktiviteterna är tänkta att passa för alla, exempelvis sport på storbild, musikevenemang, matmarknad och loppis.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor om det pågående arbetena med bostäderna?

Just nu arbetar JM i området med utvecklingen av det första kvarteret Mary ute på Marieviks Udde. För frågor angående JMs arbeten finns JMs Kundtjänst tillgänglig under vardagar kl. 7-16 på telefon 020-57 00 57 eller e-post [email protected]

Var kan jag lämna mina synpunkter?

Synpunkter och tankar kan skickas till [email protected]. Vi vill att Marievik ska bli så bra som möjligt och ser fram emot att få fortsätta dialogen med de som har funderingar kring området.