Vi lyfter Marievik till nya höjder

I utvecklingen av framtidens Marievik är ambitionerna stora. Målet är att skapa en levande stadsdel som binds samman med innerstaden och har plats för bostäder, kontor, rekreation och kultur. Här fokuserar vi på välbefinnande och hållbarhet.

Marievik, visionsbild

Vi har startat den spännande utvecklingen av Marievik, där vi tillsammans med Stockholms Stad, bostadsaktören JM och fastighetsbolaget Klövern tar området till nästa nivå. Tillsammans har vi påbörjat arbetet med att utveckla Marievik till en trygg och levande blandstad för boende, besökare och företag.

 

Alla som bor, arbetar och besöker Marievik kommer att få ta del av förvandlingen som kommer att innebära 27 000 tillkommande kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler, 1000 nya bostäder, förskolor, allmänna bryggor, flera attraktiva parker och gångstråk för stockholmarna. Vi är den största fastighetsägaren inom det nya området där vi äger nio kommersiella fastigheter.

Per Helgesson, fastighetsutvecklare AMF Fastigheter

Nu kan vi äntligen börja bygga framtidens Marievik - en plats för boende, arbete, kultur och rekreation, som lever under dygnets alla timmar. Vi ser fram emot att utveckla våra fastigheter i området, förbättra gatumiljöer och skapa mer plats för liv, både i och mellan husen. I Marievik vill vi skapa den perfekta blandstaden för dagens- och kommande generationers stockholmare, och därigenom bidra till hela Stockholms attraktionskraft.

Per Helgesson
Fastighetsutvecklingschef

Framtidens Marievik - med människan i fokus

Framtidens Marievik kommer utformas med människan i fokus. Nya parkområden, planteringar, gångstråk, utegym, havsbad och badanläggningar kommer att skapas och ge plats för umgänge och kunskapsutbyte. Kajen längs Liljeholmsbron kommer renoveras till en större och mer öppen kaj och i vattnet längs kajen blir det två 25-metersbassänger och en barnbassäng. Biltrafiken kommer begränsas med gångfartsgator och på sikt planeras det även för en pendelbåt. Dessutom kommer stängda bottenvåningar öppnas upp och mer plats kommer att ges för många nya bostäder, mer service och restauranger. Marievik blir en progressiv och hållbar plats där människor kan utvecklas, arbeta, umgås och leva dygnet runt.

Marievik ny stadsdel med AMF Fastigheter
Uteservering i bottenvåningarna i Marievik
Visionsbild, bottenvåning i Marievik.

Cirkulärt i Marievik

På AMF Fastigheter ligger vårt hållbarhetsarbete högst på agendan. Vi vill bidra till att staden utvecklas på ett sätt som inte belastar klimatet utan som istället möjliggör ett hållbart liv för alla som vistas i och runt våra hus. I utvecklingen av Marievik tar vi vår vision om hållbar stadsutveckling ännu ett steg längre.

 

I Marievik äger vi nio fastigheter och har möjlighet att bygga på en av fastigheterna, i linje med vår vision av hållbart byggande kommer vi inte att riva ett enda hus i Marievik. Istället kommer vi att utveckla de befintliga byggnaderna och öppna upp gatuplanen för en hållbar, levande och inkluderande plats för välmående, umgänge och kunskapsutbyten.