Vi renoverar kajen i Marievik

Vår vision är att kajpromenaden i Marievik i Liljeholmen ska utgöra en central plats i framtidens Marievik, därför renoverar vi nu kajen längst Årstavikens glittrande vatten. Kajen kommer att få nya vackra planteringar och sittplatser. Dessutom kommer vi att bygga en härlig brygg- och badanläggning med bassänger för både träning och lek.

Marievik, visionsbild

Något av det bästa med Marievik är kajpromenaden och vyerna över Årstaviken. Vi vill skapa platser där människor vill vara och inspirera till möten och samtal, även mellan våra hus. För att verkligen ta vara på kontakten med vattnet och skapa en trygg och trevlig plats för människor att mötas på bygger vi om kajen. Målet är att göra det bästa av det unika kajstråket och en levande plats som alla kan njuta av.

Nytt kajbad och nya badbryggor i Marievik

Genom att bredda kajen skapar vi en härlig utemiljö med olika sittmöjligheter och promenadstråk. Dessutom skapar vi Stockholms första kajbad med bassänger som sträcker sig ut i Årstaviken, för både vattenlek och träningssimning. Det här är en stor uppgradering som kommer att ge Marievik fler sociala ytor där människor kan koppla av, umgås och njuta av livet – något som många har efterfrågat i Marievik.

Marievik ny stadsdel med AMF Fastigheter
Visionsbild av kajpromenaden i Marievik
Damerna på kajen konst i Marievik
Skulptur av Lena Lervik.

Smart återvinning av Marieviks kaj

Kajens konstruktion har nått sin tekniska livslängd och delar behöver därför rivas. Hållbara byggen är en central del för oss på AMF Fastigheter och tillsammans med Miljökontoret på Stockholms stad har vi utarbetat en metod för hållbara rivningar. Betongen från den rivna kajen kommer att återbrukas som en del i erosionsskyddet när den nya kajen byggs upp och all armering skickas på återvinning. Det innebär att en mindre mängd nytt material behöver användas.

Under tiden som den nya kajen byggs upp har de omtyckta skulpturerna ”En berättelse som något vi glömt” med de tre vilande damerna av Lena Lervik och Själsfränder av Kerstin Ahlgren tagits om hand för restaurering och välkomnas tillbaka till kajen under sensommaren 2024.

Det nya kajstråket planeras preliminärt att öppnas våren 2024.