− Det här är dels Stockholms men också hela Sveriges galleria. Vi vill ta Gallerian in i framtiden, vilket är precis det vi håller på med just nu. Vi skapar en mer tillgänglig och attraktiv plats och tillsammans med hela Urban Escape-kvarteret kommer nya Gallerian att höja pulsen i city, säger Henriette Johansson, marknadsområdeschef Urban Escape.

Stockholm citys första och största galleria har under de senaste fyra åren genomgått en stor omvandling. Nu presenteras helt nya bilder på hur slutresultatet kommer att se ut. Omvandlingen innebär en förändring både vad gäller form och innehåll. Det byggs en ny övervåning och handelsplatsen breddar sin mix av butiker, servicetjänster samt mat och dryck. Dessutom förändras interiören med nya golv, kontrastrika fasader, belysning och grönska. Gallerian länkas samman med resten av kvarteret genom nya entréer, vilket ska bidra till ett mer öppet, levande och inbjudande kvarter.

− Nu går vi in i slutfasen av detta spännande projekt där de sista pusselbitarna läggs under året. Målsnöret närmar sig med stormsteg och vi ser verkligen fram emot att presentera nya Gallerian för stockholmarna och stadens besökare, säger Henriette Johansson.

Ombyggnationen är en del i det omfattande stadsutvecklingsprojektet Urban Escape där Gallerian utgör hjärtat i kvarteret. Just nu byggs ett nytt hus i korsningen Regeringsgatan/Hamngatan där Gallerian tar plats i den nedre delen. Till årets julhandel är huset färdigbyggt och den del av handelsplatsen som då invigs. Hela ombyggnationen är klar under 2019.

Fakta om nya Gallerian:
• Gallerian delinvigs till julhandel 2018 i samband med att huset som byggs i korsningen Regeringsgatan/Hamngatan, som utgör ena delen av Gallerian, står klart. Hela ombyggnationen är klar 2019.
• Det tillkommer 8000 nya kvm med restauranger, butikskoncept och servicetjänster.
• Matutbudet mer än fördubblas.
• Det tillkommer flera nya entréer som länkar samman handelsplatsen med resten av Urban Escape-kvarteret.
• Det tillkommer ett tjugotal nya butikskoncept.
• Det blir en utökad besöksyta ända upp till taken med en takterass och en utvändig terrass som omfattar 1600 kvm.
• Gallerian fylls med flera vinterträdgårdar.