Science Based Targets Initiative (SBTiär ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), the World Resource Initiative (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Det världsomspännande initiativet ger stöd åt företag att sätta klimatmål som går i linje med ParisavtaletEnligt klimatforskningen är 1,5-gradersmålet ett måste för att dämpa klimatförändringens värsta effekter. 

AMF Fastigheters affärsidé är per definition att vara samhällsnyttig. Uppdraget består i att ge avkastning till runt fyra miljoner pensionssparare genom värdeökning i bolagets fastighetsbestånd. Samtidigt som fastigheternas långsiktiga värde ökar, ska bolagets klimatpåverkan minska i linje med 1,5-gradersmålet.  

 - Detta ställningstagande betyder att vi fortsättningsvis kommer att mäta vår klimatpåverkan i relation till vad jorden klarar av istället för en godtycklig sänkning eller minskning. Vi är ödmjuka inför det arbete som ligger framför oss och branschen som helhet, men ser också omställningen mot ett långsiktigt hållbart och lönsamt näringsliv som en stor möjlighet, säger Mats Hederos, vd på AMF Fastigheter.  

Efter att ha anslutit sig till Science Based Targets ska AMF Fastigheter ett nästa steg presentera ett klimatmål som uppfyller SBTi:s krav. Det ska göras inom två år. Därefter ska målet granskas, och sedermera godkännas, av SBTi 

 Vi ser SBTi som ett bra verktyg för att styra vår verksamhet mot att bli mer hållbar. Detta är ett första steg på den resan, nu fortgår arbetet med att sätta ambitiösa klimatmål och en färdplan som kan valideras av SBTi, säger Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter. 

Arbetet med att fastställa mål- och färdplan har påbörjats.