Samutnyttjande av kontorsmiljön är ett intressant område för AMF Fastigheter, bland annat för att utforska delningsekonomins möjligheter.

- Vi tror att delningsekonomin, där flera företag delar på samma resurser, kommer att vara ett viktigt inslag för framtidens kontor. Genom att bereda plats för olika typer av verksamheter under samma tak nyttjar vi inte bara kontorsytan på ett mer resurseffektivt sätt, vi möjliggör också idéutbyten, säger Mats Hederos, vd AMF Fastigheter.

Samarbetet mellan Digital@Idag och AMF Fastigheter har redan inletts. Främst i samband med den landsomfattande temadag Digital@Idag arrangerar om digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser. Den första årliga temadagen går av stapeln nu på fredag den 22 november. Totalt arrangeras ett 30-tal events, från Luleå i norr till Lund i söder, med över 150 talare. Eventen är öppna för allmänheten och berör en rad olika ämnen på temat digitalisering.

Två av eventen arrangeras på AMF Fastigheters handelsplatser: Gallerian respektive The Lobby. AMF Fastigheter är även medarrangör till Digital@Idags event i The Lobby på temat digitalt utanförskap. Som en av Sveriges största fastighetsägare som även driver ett antal handelsplatser är naturligtvis digitalisering ett intressant område, bland annat utifrån ett affärsutvecklingsperspektiv.

- Den står för väldigt många positiva värden, samtidigt finns det en risk att en stor grupp människor, bland annat många äldre, hamnar utanför. Med tanke på AMF Fastigheters uppdrag för AMF:s pensionssparare är detta en grupp som ligger oss särskilt varmt om hjärtat. Vi är därför väldigt stolta över att sluta upp bakom detta initiativ och belysa denna viktiga fråga, säger Annelie Gullström, affärsutvecklingschef AMF Fastigheter.

Utöver AMF Fastigheter kommer även Kivra, Swedbank och AMF att medverka under eventet på temat digitalt utanförskap i The Lobby. Även Sveriges äldsta bloggerska Dagny Carlsson, 107 år, samt kriminalkommissarie Jan Olsson medverkar. Eventet är öppet för allmänheten. Ingen föranmälan krävs men antalet platser är begränsade.

Läs mer om respektive event i Gallerian och The Lobby här och här. Samtliga av Digital@Idags event anges här.

Om Digital@Idag
Digital@Idag 2019 är startskottet för ett nytt initiativ – etablerat av Forum för Omställning tillsammans med DIGG, SKL, IVA och LO – som genom en årlig temadag om digitaliseringen möjligheter, utmaningar och konsekvenser ska hjälpa oss att forma bästa möjliga digitala samhälle.

Forum för Omställning verkar för att stärka Sveriges förutsättningar att möta de förändringar som sker både i samhället och på arbetsmarknaden som en effekt av digitaliseringen. Forum för Omställning ska fungera som en plattform där dialog och konkreta förslag mot bakgrund av forskning och erfarenhet, nationell och internationell inspiration kan bidra till en framgångsrik strukturomvandling.